PARTNERZY
HONOROWI
KONKURSU

PARTNERZY
KONKURSU

konkurs orzeczniczy Ratio Decidendi

Fundacja Polskie Towarzystwo Prawnicze OPUS IURIS
oraz
Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej AD EXEMPLUM

zapraszają do wzięcia udziału w

KONKURSIE

RATIO DECIDENDI

na projekt uchwały SN

Patroni Merytoryczni

Prezes Fundacji Na Rzecz Nauki O Procesie "IUDICIUM ARS EST"

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury Im. Adw. Witolda Bayera

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Patroni Medialni

Polska Palestra

DeKA - Dyskusyjny Klub Adwokatury

Portal Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

NAGRODA GŁÓWNA

10 000 zł

TEMAT


I etapu konkursu:


wyciąg z REGULAMINU KONKURSU:


"Pierwszy etap konkursu jest wyłącznie pisemny i polega na sporządzeniu projektu uchwały Sądu Najwyższego na poniższy temat:


→ czy w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską, sąd dokonując z urzędu ustalenia składu i wartości majątku wspólnego małżonków (art. 567 § 3 KPC w zw. z art. 684 KPC) określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego ? I w wypadku przyjęcia, że odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna - czy art. 618 § 3 KPC w zw. z 618 § 1 KPC stoi na przeszkodzie dochodzeniu między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, które zostało spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności ?"


TERMIN nadsyłania prac mija 31 STYCZNIA 2018. Zachęcam Państwa do rozważenia wzięcia udziału w Konkursie oraz do udostępniania informacji o nim.


Z poważaniem

adw. Agata Rewerska

PATRRONI HONOROWI KONKURSU

  • ORA
  • Krajowa Rada Komornicza
  • Prokuratoria RP
  • Iustitia
  • Fundacja Prokuratorów Polskich
  • Wydawnictwo Ad Exemplum
  • Gazeta Ad Exemplum

PATRONI KONKURSU

  • Kancelaria adwokacka ML
  • Klub Integracji Europejskiej